La nova junta

A l’assemblea general del 27 de desembre de 2012 es va aprovar la composició de la nova junta:

President: Lluís Tello
Vice-president: Avel·lí Ruiz
Secretari: Josep Armengol
Tresorer: Fernando Soares
Vocals: Joan Camps, Joan Cunill, Nati Daufí, Lluís Franch, Maria Cristina Lechuga, Conxita Mesa, Anna Musach, Antónia Nogales, Bernat Ricart i Ramon Viada.

Es mantenen les mateixes comissions.