l’associació

Segons els estatuts aprovats en Assemblea General el 27 de desembre de 2012 l’Associació de veïns del barri dels Caputxins té com a finalitats:

 1. Recollir i exposar a l’Administració i a qui convingui les opinions i propostes de les persones associades i veïns i veïnes del barri respecte als temes que es considerin convenients.
 2. Fer un seguiment del correcte funcionament dels serveis municipals del barri, i proposar -si és el cas- millores.
 3. Afavorir i vetlar per la cohesió social, la convivència i el civisme al barri, així com el coneixement entre veïns i veïnes del mateix.
 4. Estar presents en tots els òrgans municipals i d’altres en els quals estigui prevista la participació d’associacions veïnals; si no fos el cas, proposar-ho especialment quan les seves possibles decisions puguin incidir en el barri.
 5. Fomentar activitats socials, culturals i esportives al barri, així com l’organització de la festa major del mateix.
 6. Fomentar el coneixement del barri, la seva història i la seva gent.
 7. Fomentar el comerç al barri, juntament amb els comerciants i les seves associacions.
 8. Fomentar la participació veïna en els temes que afectin al barri.
 9. Determinara la delimitació del barri, que s’aprovarà en Assemblea General.

Per aconseguir-ho realitza les activitats següents:

 1. Festa major del barri.
 2. Activitats culturals, artístiques, socials, esportives i de foment de la cultura popular.
 3. Creació dels grups de treball o comissions que es considerin oportunes.
 4. Totes les accions que es considerin adequades per complir les finalitats.
 5. L’associació pot acceptar persones en règim de voluntariat que vulguin col·laborar en els fins de la mateix.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

> Estatuts de l’Associació de veïns del barri dels Caputxins