Xavier Farrés, nou regidor del barri

El passat 27 de juliol es van presentar al Centre Cívic Can Pau Raba els que seran els nous regidors dels barries de Vic.

Pel que afecta al nostre, en Xavier Farrés substituirà a Anna Erra i Jacint Raurell en el càrrec.

Segons es desprèn de la nota de premsa de l’Ajuntament, el regidor Toni Serrat -que farà de coordinador- va aprofitat per avançar el contingut del Pla director per aquesta legislatura i que va resumir en tres punts:
  • Determinar la delimitació geogràfica exacta de cada barri.
  • Analitzar els recursos i la planificació de serveis creant un banc de materials únic al servei de tots els barris i establir un contracte-programa individualitzat concretant pressupostos per activitats pròpies com festa major o tallers.
  • Determinar com ha de ser la representació veïnal per fomentar l’associacionisme i millorar la comunicació amb l’Ajuntament, donant veu a associacions veïnals, de comerciants, d’entitats i presidents.

Volem aprofitar per donar la benvinguda a Xavier Farrés i desitjar-li que tingui èxit en la feina encomanada, confiant en que serà profitosa pel barri.

> nota de premsa de l’Ajuntament de Vic