‘Necessito una infermera’; les fotos

fotos: Lluís Tello

programa de mà