FM’16 – Campionat de parxís infantil

fotos: Josep Armengol

Els guanyadors

fotos: Manel Bou