FM’16 – Campionat de parxís adults

Les semifinals

fotos: Josep Armengol

Les guanyadores

fotos: Manel Bou