Els verds a La Crida 2013

fotos: Josep Armengol

> colla del Merma