Presentació festa major confi – Barri dels Caputxins, maig del 2020