FM’17 – Campionat de parxís

fotos: Josep Armengol