FM’17 – Pregó

La pregonera: Dolors Pujols i Pairó

fotos: Josep Armengol