FM’16 – Campionat de parxís adults

Les semifinals

fotos: Josep Armengol

Les guanyadores

fotos: Manel Bou

FM’16 – Gran xocolatada i jocs de cucanya

fotos: Josep Armengol