FM’12 – La petanca

Un matí de petanca al barri.

Gràcies a veïns membres del grup de petanca del Club Tennis Vic i els nostres cracks, els que hem volgut hem après moltíssim.

Hem quedat que hi tornaríem algun altre diumenge. Gràcies!

fotos: Josep Armengol

FM’12 – Botifarrada i Gran Quina

Molta gent a la botifarrada i al sorteig dels regals cedits per comerciants del barri.

fotos: Josep Armengol

FM’12 – Graffitis

Dissabte els artistes van treballar de valent deixant nous colors i formes als murs de Can Pau Raba.
Genial!

fotos: Josep Armengol

> bloc Can Pau Raba

FM’12 – La desfilada

botigues al carrer
Es van insta·lar  al carrer de la Fusina i la plaça dels Màrtirs, en zones tallades al trànsit

assaig
Amb un sol radiant i calor

desfilada
Desfilada plovent? Sí, al barri dels caputxins si. Paraigües a les cadires i determinació per desfilar.
Moltes gràcies als comerços i a la gent que ho van fer possible. Extraordinari!

fotos: Josep Armengol

> osona.com